Nyheter Overskrifter

Nationen

#Motkultur

Nesten en tredel av klimagassutslippene fra landbruket stammer fra oppdyrket myr. Myrer er også viktige levesteder for planter, insekter og fugler.

I over to år har regjeringen jobbet med et forbud mot nydyrking av myr, etter at et slikt forbud ble et av klimapunktene som med et ...

i dag 23:55 open_in_new
#Motkultur

For Frp og regjeringen er det viktig å sikre og utvikle områdene der verdiene skapes. Områder som har vært viktig for regjeringens distriktspolitikk er samferdsel, landbruk, kommuneøkonomi, næringsutvikling og sørge for en enklere hverdag for folk flest.

Frp har sammen med ...

i dag 23:55 open_in_new
Senterpartiets ledertrio gjenvalgt til stående applaus

Dagens Senterparti-ledelse ble gjenvalgt uten noen form for dramatikk under landsmøtet på Hamar lørdag ettermiddag. Trioen var innstilt av valgkomiteen uten motkandidater og ble som ventet klappet inn av en jublende forsamling da det formelle valget ble gjennomført.

– Alle innspill ...

i går 17:37 open_in_new
Senterparti-applaus for pelsdyrnæringen

Senterpartiet kommer trolig til å vedta å jobbe for å omgjøre regjeringens beslutning om å avvikle pelsdyrnæringen i Norge. Det framgår av rapporten «Norsk verdiskaping på norske ressurser», fra utvalget som nestleder Ola Borten Moe har ledet.

Han raste mot regjeringen da han ...

i går 15:31 open_in_new
#Motkultur

Hamar: Sp vil regulere arbeidsinnvandringen fra EU/EØS-området utenfor Norden. Vedtaket slår også fast at norsk arbeidslivslovgivning, inkludert implementerte ILO-konvensjoner, skal ha forrang framfor EU-retten, slik LO for lengst har vedtatt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre snakker mye ...

i går 13:25 open_in_new
Ulv tilbake etter 70 år – bønder fortviler

Spanske bønder fortviler etter at det har etablert seg flere ulveflokker i området nord for den spanske hovedstaden Madrid, i nasjonalparken Guadarrama.

– Det er minst fem flokker, og det er forsiktig estimat. Antall dyr ligger på mellom 35 og 40, sier sjefen for miljø og bærekraft ...

i går 11:19 open_in_new
Sp-utvalg vil vingeklippe Riksrevisjonen

Riksrevisjonen – vaktbikkja som blant annet sjekker at myndighetene følger målsettingene og føringene fra Stortinget – har tatt seg for mye til rette og må holdes i strammere lenke, mener utvalget bak rapporten «Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati». Utvalget vil at ...

i går 10:16 open_in_new
Saksbehandlingstiden i politiet øker

Tall viser at snittiden for å etterforske en voldtekt i Norge i 2018 var 217 dager. Politiets egen frist er 130 dager, skriver Dagbladet.

For grov vold brukte politiet 133 dager, mens fristen er 90 dager. 40 prosent av sakene nådde denne i fjor. For etterforskning av saker hvor mistenkt ...

i går 10:16 open_in_new
#Motkultur

Unge Venstres leder har lest utviklingsindeksen til den amerikanske tenketanken Center for Global Development, og funnet ut at norsk landbrukspolitikk, med tollbeskyttelse av utvalgte jordbruksprodukter og et høyt støttenivå, er til hinder for vekst og velstandsutvikling i ...

i går 00:49 open_in_new
#Motkultur

Mange journalister har vært der: Klokka tikker, kilden vrir seg, og rundt i redaksjonen halser sjefen med tekopp (kaffen ble for hard for magen) og værer gode lesertall i morgenens trykksverte. Spør kilden om dette! Kan vi sitere ham på dette? Slik er hverdagen for den som selger hendelser ...

i går 00:49 open_in_new
#Motkultur

De siste åra har grenseområdet mellom USA og Mexico vært mye omtalt i mediene, og spesielt fordi sjefen i det kvite huset vil bygge en mur her. Den lengste riksgrensa i Europa er mellom Norge og Sverige, og er på drøyt 1.600 km. Da grensa mellom USA og Mexico er det dobbelte så vil ...

i går 00:49 open_in_new
#Motkultur

Om kor mange dyr dyreeigarane søkjer om erstatning for og kor mange dyr norske styresmakter innvilger erstatning for. Eit døme på dette finn me i Natonen 7. mars side 10-11.

Her les me mellom anna: "Per john Aslaksen Anti håper å få erstattet flere av reinsdyra sine etter at han vant ...

i går 00:49 open_in_new
#Motkultur

Kan Ap-leder Jonas Gahr Støre snakke om slitere og arbeidsfolk slik Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjør det?

Det er nok tvilsomt, for Vedum forteller sine egne historier: Om faren som ble foreldreløs som guttunge og vokste opp i fattige kår på et lite bruk i Valdres, om hvordan ...

2019-03-22 20:34 open_in_new
#Motkultur

Vestfold/Telemark Senterparti avholdt sitt fylkesårsmøte 1-2. mars. I intervju med Varden den 2. mars uttalte Terje Riis-Johansen at saken om et evt. deponi for farlig avfall i Brevik ikke ble drøftet. Dette var, ifølge senterpartirepresentanten, fordi det rådet enighet. Det var også en ...

2019-03-22 19:32 open_in_new
Bonde nektet å ha dyr etter vanskjøtsel

Dommen fra Fredrikstad tingrett i fjor er nå rettskraftig etter at Borgarting lagmannsrett i slutten av januar avviste mannens anke, opplyser Mattilsynet, som offentliggjorde saken fredag.

I dommen fra tingretten går det fram at eieren av dyrene er landbruksutdannet og ansatt som ...

2019-03-22 18:28 open_in_new
Senterungdommen støtter klimastreiken

Arnstad erklærte Senterungdommens fulle støtte til de rundt 40.000 skoleelevene som landet rundt demonstrerte for en klimapolitikk som sikrer framtiden. Hun ba sine partifeller bidra til at det blir tatt nødvendige beslutninger som ivaretar kommende generasjoners trygghet i sitt innlegg under ...

2019-03-22 17:25 open_in_new
#Motkultur

Dei aksjonane som det lokale Senterpartiet i Overhalla har drive for å få til ei offisiell nedlegging av Namsosbanen er vel det som har skapt eit opprør frå både Senterungdommen og tidlegare Sp-leiar Åslaug Haga.

Dei ser at Senterpartiet er i ferd med å ende som Frp når det gjeld ...

2019-03-22 17:25 open_in_new
#Motkultur

Hamar: Vi lurer på om Trygve Slagsvold Vedum har en hilsen til statsminister Erna Solberg (H), siden hun akkurat nå er i Brussel for å feire EØS-avtalens 25års-jubileum og samtidig avlegge et "troskapsløfte" til EØS?

Sp-lederen er ferdig med landsmøtetalen. Trampeklappingen ...

2019-03-22 16:23 open_in_new
Sauer døde etter at fjøsgulv raste ut

Rundt 50 sauer falt ned kjelleren, og skal være reddet ut, melder NRK Hedmark og Oppland.

Hendelsen skjedde i Os i Hedmark fredag.

Bonden og flere naboer reddet ut flere dyr før nødetatene kom til stedet og hjalp til.

– Politiet har sendt beskjed om hendelsen til ...

2019-03-22 16:23 open_in_new
Senterungdommen vil krone Siv Jensen til avgiftsdronning

– Regjeringens politikk fører til økte forskjeller, gjør det billigere å være rik og gjør det vanskeligere for oss vanlige folk som bor på bygda og som tjener gjennomsnittslønn. På vegne av Senterungdommen vil jeg krone finansminister Siv Jensen (Frp) til landets avgiftsdronning, sa ...

2019-03-22 15:19 open_in_new
#Motkultur

Næringskomiteen på Stortinget har nylig behandlet et representantforslag fra SV v/ Torgeir Knag Fylkesnes m.fl. (dok. 8:9 s -2018-2019). SV foreslår at det igangsettes et arbeid for å flytte kvoter fra trålerne til kystfiskerne. I komiteens merknader til forslaget kan vi lese hvilke ...

2019-03-22 14:16 open_in_new