Nyheter Overskrifter

More

Pipebrannar både i Volda og Ørsta

Laurdag kveld rykte brannvernet ut i både Volda og Ørsta til pipebrannar. Nesten samtidig.

...
i går 20:01 open_in_new
Bilmesse i Mørehallen
Også i år smell dei til med bilmesse i Volda. Laurdag 27. april vert Mørehallen fylt til randa med flunkande nye bilar, samt aktivitetar for heile familien. – Vi vonar messa i år vil verte minst like kjekk som sist, seier arrangørane i komiteen, og påstår at finvêret allereie er bestilt! ...
i går 17:55 open_in_new
– Kvinnene som heia på meg var avgjerande
Over halvparten av rådmennene i Møre og Romsdal er kvinner. Ei av dei er rådmann i Ørsta kommune Wenche Solheim. - Hadde det ikkje vore for kvinnene som heia på meg hadde eg nok ikkje tatt stillinga i 2011, fortel ho til Møre. ...
i går 13:43 open_in_new
Stolpebrann på Vartdal

Fredag kveld vart det meldt om brann i ein stolpe på Vartdal.

...
i går 11:37 open_in_new
Bussen frå Oslo til Volda bles av vegen

Natt til laurdag vart eit vogntog og tre bussar blesne av vegen på Strynefjellet.

...
i går 10:34 open_in_new
– Vi vil nå ut til fleire og serverer eit variert program
Programansvarleg for festivalen Dei nynorske festspela fortel at det har vore ein lang prosess å få spikra saman årets festival. Men han legg ikkje skjul på at det har vore ein kjekk prosess som no kjennast veldig bra. ...
i går 07:25 open_in_new
– Den viktigaste kampen de kan ta

Fleire hundre skuleelvar deltok i skulestreik for klimaet i Uppheimsparken fredag. – Vi vil ha endring, no må politikarane vakne!

...
2019-03-22 16:40 open_in_new
Vinden tok takstein på gymsalane

Fredag ettermiddag har sterk vind ført til at stein frå taket på gymsalane ved Volda ungdomsskule har falt ned.

...
2019-03-22 16:40 open_in_new
Mindreforbruk i Volda kommune

Volda kommune får eit mindreforbruk på 6,8 mill kroner i 2018.

...
2019-03-22 16:40 open_in_new
Bilberging i Eiksundtunnelen

Fredag ettermiddag melder Vegtrafikksentralen at Eiksundtunnelen er stengt grunna bilberging.

...
2019-03-22 14:34 open_in_new
3 miste førarkortet på Vartdal

3 bilførarar miste førarkortet for råkøyring då UP haldt fartskontroll på Vartdal torsdag kveld.

...
2019-03-22 12:28 open_in_new
- Helseministeren deler vår uro

Hornindal-ordførar Stig Olav Lødemel (H) er invitert til å møte helseminister Bent Høie for å ta opp dei økonomiske tilhøva i Helse Møre og Romsdal.

...
2019-03-22 11:25 open_in_new
Stor øving i Eiksundtunnelen

Tysdag kveld var Eiksundtunnelen stengt medan naudetatane og Statens vegvesen gjennomførte ei omfattande øving inne i tunnelen.

...
2019-03-21 19:40 open_in_new
Volda sjukehus med bra resultat

Volda sjukehus kjem best ut mellom sjukehusa i Møre og Romsdal i statistikken frå Pasient- og brukerombudet.

...
2019-03-21 14:25 open_in_new
Vil byggje ny VGS, Sæbø og Velle – i eit samla prosjekt
Ørsta Formannskap har gått samrøystes inn for eit samarbeidsprosjekt om skulebygging i Ørsta. – Vi har stor tru på å få til samarbeidet, seier bygg- og eigedomssjef i fylkeskommunen, Per Olaf Skuseth Brækkan. Saka skal handsamast i fylkestinget 8. april. ...
2019-03-21 08:07 open_in_new
Satsar på digitale tenester

– Kundeadferden har endra seg mykje siste åra. Færre kjem innom banklokala, samstundes som digitaliseringa går raskare og raskare, seier banksjef Endre Vatne i Nordea.

...
2019-03-20 19:31 open_in_new
Vikebladet reduserer

Vikebladet Vestposten går frå tre til to avisutgåver i veka frå 21. mai. Heretter kjem avisa ut tysdagar og fredagar.

...
2019-03-20 17:25 open_in_new
Opna etter bilberging

Eiksundtunnelen er opna att etter at den var mellombels stengt grunna bilberging.

...
2019-03-20 17:25 open_in_new
Nytt kamera og teleskop

Sidan november har gåvmilde voldingar samla inn pengar til eit astronomisk fargekamera ved Kometland. No har kameraet kome, og Knut B. Aarseth takkar varmt for alle bidrag.

...
2019-03-20 07:58 open_in_new
– Kjekt å vise fram kva vi driv med

I år var det fire ungdommar som deltok i UKM kunst i Volda og Ørsta. To frå Ørsta og to frå Volda. Dei syntest det var stas å stille ut kunsten sin og treffe andre med same interesse.

...
2019-03-19 21:28 open_in_new
- Musikalsk og sosial møteplass

Det var mange musikalske talent frå Volda og Ørsta samla på Ørsta kulturhus i helga. Variasjonen i sjanger og uttrykk var stor og nivået høgt då scenedelen av UKM gjekk av stabelen.

...
2019-03-19 19:22 open_in_new